Haló, haló – Těhotenství (Pregnancy)

Od posledních událostí uplynuli již dva roky. Piloti jsou konečně v Anglii a René tak může vést poklidný život bez jakýchkoliv starostí. Tedy až na oznámení Yvette, že je těhotná, to mu život zamíchá víc než dost. Zvláště, když nemůže Edith přiznat, kdo je otcem. Yvettino těhotenství pořádně zamíchává životem v kavárně. Lidé si již začínají ukazovat prstem, je tedy potřeba vypátrat zbabělého otce a donutit ho si jí vzít. A když si nemůže vzpomenout, musí se vyzkoušet třeba i hypnóza. Hodně se změnilo i na válečné frontě. Již dávno nehrozí drtivá invaze do Anglie, ba naopak, lze očekávat brzký útok spojenců. A proto je do Londýna povoláván i Lelek, jako jediný zná velice dobře přilehlé pláže a může pomoci při plánování vylodění. René se tedy chystá chytnout noční let, čehož by ráda využila Yvette k vyzrazení jména otce a že se po válce vezmou. Nepříliš lichotivé situace si je vědom i plukovník s poručíkem. Jejich záměr utéct do Španělska naráží na jazykovou bariéru, holt budou chvíli předstírat odpor a pak se vzdají. To ale koliduje s odhodláním generála bojovat do posledního muže. Je potřeba znovuzískat obraz padlé madony, jinak jsou nahraní. A když se vezmou okolnosti kolem a kolem, jediný, kdo připadá v úvahu je herr Flick. Spiklenecká partička proto přichází se záludným plánem na jeho oklamání. V okamžiku, kdy jej Helga navštíví, mu Gruber zavolá a způsobí tak paniku. Helga toho využije, zmocní se obrazu, který budou moci následně prodat.

Comments are closed.