Haló, haló – Taneční vystoupení (Camp Dance)

Gruberův odvážný plán slaví své výsledky. Všem se podařilo uprchnout, tedy možná až moc ve velkém počtu. Ti zatracení angličtí letci jim všechno zase zkomplikovali. Místo toho, aby zůstali u svých v táboře, tak prchli s nimi. Teď je budou muset zase někde ukrýt. Ve všem tom zmatku přišli i o Marii. Z nějakého důvodu se rozhodla pro vlastní plán útěku. Vloupala se do poštovního skladu zajateckého tábora. Tam se převlékla za balík červeného kříže. Což by bylo naprosto geniální, kdyby na sebe nalepila dostatek známek. Takhle jí pošta vrátila zpět do Švýcarska. Ovšem na dlouhé truchlení není čas, podle tajných zpráv se chystá invaze do Anglie. A v tuto chvíli je tedy nejdůležitější sabotovat přípravy německé armády. To ale značně komplikuje her Flick, který se rozhodl vypátrat veškerý odboj v kraji. K tomu zvolil hodně netradiční způsob. Společně s von Smallhausenem vynesl vysílačku na střechu zámku, kde přerušil signál z Londýna a spojil se s Lelkem sám. Jeho vyptávání je však všem nápadné, což přináší hysterii. René v záchvatu paniky vyhazuje vysílačku s okna. Je tedy nasnadě přijít s náhradním způsobem, jak se s Londýnem spojit. A při té příležitosti by neškodilo zjistit, co se stalo s kapitánem Geeringem. Od jeho útěku ho nikdo neviděl. Co když ho zajali partyzáni a budou chtít výkupné? Nebože by bylo potřeba začít pátrat spíše jiným směrem? Kapitán na sobě měl britskou uniformu. Partyzáni ho tedy mohli považovat za uprchlého zajatce, jemuž dopomohli s transportem do Anglie.

Comments are closed.