Haló, haló – Schozeni v Anglii (Dropped Over England)

K Reného smůle měl Flick více štěstí, než rozumu a ve chvíli, kdy se houpal na srdci zvonu i přes slzy v očích s průvanu zahlédl něco podivného v tesařské dílně vedle kavárny. Jen co bude von Smallhausen osvobozen, vydají se to prozkoumat. Jak to vypadá, do ztracených leteckých bomb někdo lezl. Místo výbušné náplně se v nich tkví jen padáky, Flick tedy přichází s plánem na zatčení partyzánského odboje. Je logické, že bomby budou odvezeny do jejich štábu. Tedy stačí si vlézt dovnitř a počkat až se objeví partyzáni. S Flickovým objevem se Helga pochlubila plukovníkovi. Ten se vydává odcizené bomby zajistit. Až je dopraví na leteckou základnu, dostanou dozajista od generála pochvalu. Ovšem žádá si to obezřetnost. Co když je to léčka od partyzánů, bude mnohem bezpečnější jejich přepravu nechat na Bertorellim a jeho mužích. Okamžikem, kdy byly bomby zabaveny a odvezeny, by si René myslel, že plán na dopravení letců do Anglie padá. To se ale šeredně mílí, Michelle přichází s další šíleností. V noci piloty propašují na německou základnu v sudech od piva. A kdo jiný by se toho měl ujmout, než nejstatečnější muž Francie v doprovodu prznitele řeči Crabtreeho.

Comments are closed.