Haló, haló – Salám ve skříni (The Sausage In The Wardrobe)

René si snad nemůže užít ani chvilky klidu. Sotva se mu podařilo rozdýchat Alfonsovu útratu, přichází další rána osudu. Stráž generála Klinkerhoffena zadržela Marii. Ta nyní byla přivedena ke generálovi, jenž jí zabavil salám, jenž byl určen pro poručíka Grubera. A navíc si jí nechal jako rukojmí. Hodlá jí vyměnit za ukradený motor do sekačky. Zpráva o zatčení Marie vyvolává paniku. René by nejraději prchnul k bratranci, ovšem to mu Edit nehodlá dovolit, musí jí stůj co stůj zachránit a při té příležitosti se zmocnit i obrazu padlé madony s velkýma balónkama. K tomu by jim mohla posloužit znalost Edit tajných chodeb. Jako mladá na zámku sloužila a poměrně se ve spleti chodeb křižující celým zámkem vyzná. A jedna ústí přímo v generálově skříni. Stačí tedy přijít s plánem, jak odlákat jeho pozornost a mají vyhráno. Yvette upoutá pozornost, René se zmocní obrazu a Edit mezitím zachrání Marii. Se svým plánem však přichází i poručík Gruber. O tajných chodbách se dozvěděl ze zámecké knihovny, stačí tedy, aby se plukovník s kapitánem protáhli do generálova pokoje a salám získali. Gruber mezitím zajde s lahvinkou upoutat pozornost. Pozadu nesmí zůstat ani her Flick. O obraz má eminentní zájem a zamaskován v brnění se vydává do generálova pokoje. I on má svůj plán na odvedení pozornosti. Helga svým smyslným tancem získá dostatek času na výměnu salámu s obrazem za obyčejný.

Comments are closed.