Haló, haló – Rádio (The Radio Station)

René může mluvit o štěstí, že jen tak tak nepadlo jeho jméno ve spojitosti s těhotenstvím Yvette. Nejraději by již žil poklidným životem bez všeho toho vzrušení kolem odboje. Anglie poslední dobou srší jedním nápadem za druhým. Mezi ty nejnebezpečnější patří začít ilegálně vysílat osvobozenecké rádio. A aby se přeci jen míra nebezpečí snížila, nejprve vysílání nahrají na voskové kotouče pomocí fonografu. Ten jim v noci shodí letectvo. K přijetí zprávy je však potřeba sehnat novou baterii do vysílačky. A to se dozajista nebude líbit poručíku Gruberovi. Někdo mu jí totiž ukradl s jeho tančíku, a čím to, že stopy i tentokrát vedou do Reného kavárny. Avšak pro tentokrát mohou velkoryse odcizenou baterii přehlédnout, je potřeba aby u sebe René ubytoval španělská soubor. Ten si objednal generál, aby tancem rozptýlili obavy vojáků před nadcházející invazí. Tanečníci jsou podstatní i pro plukovníka s poručíkem. V souboru totiž přijíždí i znalec umění, který hodlá ocenit obraz padlé madony. Gruber mu předá fotografii obrazu s malým vzorkem plátna a pak jim již nic nebude bránit za utržené peníze zmizet za kopečky. Jen kdyby se celý soubor neopil a bylo tedy potřeba improvizovat. Být to na Reném, tak jen zavolá, že se vystoupení ruší, ovšem kvůli chybě britského letectva se nyní musí vloupat na zámek a zmocnit se voskových válečků vlajících v komínu generálova pokoje. A na jednom s válečků je i vzkaz pro Reného a ten se za žádných okolností nesmí dostat do nepovolaných rukou.

Comments are closed.