Haló, haló – Létající postel (The Flying Bed)

Tak trochu netradiční obřad lze brát za úspěch, svatebčanům se podařilo svazek uzavřít. Tak teď ještě novomanželská fotografie a muže se jít slavit do postaveného stanu, kde je nachystán balón, v němž zanedlouho uprchnou angličtí letci. Tedy pokud se při všech těch zmatcích podaří plán vůbec realizovat. Ventily příliš netěsní a nedá se vůbec odhadnout, zda vydrží do setmění. Zřejmě nakonec bude potřeba improvizovat a to nejen při útěku letců. V Nuvionu je umístěno velké množství trhavin a jedna mina přišla i do Reného kavárny. To je potřeba generálovi překazit. Do likvidace náloží se pouští Flick a se svým řešením přichází i Gruber. O generálově šílenství by měli informovat velitelství. Do záchranné operaci se pustila i Louise, když se zmocní plukovníka Strohma a případně i Flicka se Smallhausenem, nebude mít generál jinou možnost, než odvolat demolici Nuvionu. Na Klinkerhoffenovi se však nedostatek volna podepsal hodně silně, jeho podřízený je jen malou obětí za další vítězství nezastavitelné vojenské mašinérie. Je tedy nejvyšší čas, aby zasáhl generál Flockenstuffen. Kavárnu se sice podařilo zachránit, teď však ještě odeslat letce do Londýna. Povolující ventil nutí naše hrdiny improvizovat. A přivázat jej k posteli, než donesou nějaká závaží do koše, nebyl úplně nejideálnější nápad. Madam Fanny s LeClerkem se vydávají na hodně netradiční svatební cestu.

Comments are closed.