Haló, haló – Cikáni (Gypsies)

Snaha vysvobodit britské letce za pomoci zmrzlinového auta, jak jinak skončila naprostou katastrofou. Je vyhlášen naprostý zákaz prodeje zmrzliny a generál Klinkerhoffen utrpěl lehké omrzliny nosu. Navíc se celý Nuvion hemží němci, takže je dost těžké zásobit letce potravou. Ono posílat tác se sendviči po proudu a doufat, že dorazí k místu setkání, není dvakrát přijatelné řešení. Je zkrátka nutné přijít s konečně fungujícím nápadem, jak odvést pozornost. Je potřeba, aby se René postaral o konání tradiční cikánské pouti. Jeden ze stanů postaví přímo nad mříží kanálu a při všem tom veselí kolem atrakcí si nikdo nepovšimne lomuzu při uvolňování mříže. Je tedy potřeby vyrazit za město přesvědčit cikány k pořádání pouti. Při té příležitost je Renému i Edith čteno z ruky. René bude mít hodně co vysvětlovat a jak se zdá Edith by mohla být ztracenou cikánskou princeznou. Jasným důkazem by měl být překrásný hlas, co zdědila po své matce. I když zřejmě Edith titul princezny nezíská, pouť se konat bude, tedy do chvíle kdy velký Róm zahledne běžet černého kocoura pozadu. To je špatné znamení, žádná pouť se konat nebude. René tedy musí všechny atrakce zajistit sám. Město již tradiční pouť očekává a britští letci také nemohou čekat. Každým okamžikem hrozí riziko, že by je mohli objevit.

Comments are closed.