Haló, haló – Angláni přicházejí (The British Are Coming)

René Artois si žije svým poklidným životem kavárníka v malém městečku Nuvionu. Vše mu naprosto vychází. Manželce nejsou podivné jeho až příliš časté chvíle trávené se servírkami a navzdory válce se daří i obchodu. Výtečně vychází s Němci, jenž v jeho kavárně utrácení své nabyté žoldy. K tomu mu dopomáhá i blízká spolupráce s plukovníkem von Strohmem, od něhož za jisté služby získává cenné zásoby. Co víc si od života přát. Snad jen ujít pozornosti Michelle Dubois, hrdinné šéfce odboje. Její dosavadní centrála byla vyhozena do vzduchu a kavárník i s manželkou vyveden na náměstí a zastřelen. Je tedy potřeba zřídit nové velitelské stanoviště a tato čest připadla Renému. Ten září nadšením, tohle mu tedy opravdu scházelo. On, zbabělec a prospěchář by měl bojovat za Francii? Ovšem odmítnou nabídku odboje nelze a tak se s kavárny stává centrála. Pod postelí tchýně je ukryta vysílačka a každou chvíli je očekáván příchod padělatele. Tajné šifry sebou ale nesou riziko omylů. Pro Reného není vůbec snadné rozpoznat, zda oním ohlášeným padělatelem je poručík Gruber nebo střeštěný stařík LeClerc. Na problémy má zaděláno i plukovník von Strohm. Se svým zástupcem kapitánem Geeringem si ulili několik cenností na horší časy. K jejich smůle obraz padlé madony s velkýma balónkama padl do oka Vůdci. Ten poslal Otto Flicka, aby mu jej dopravil. Ovšem jelikož ho mezitím někdo odcizil, zůstane v Nuvionu, dokud jej plukovník nevypátrá. Von Strohm má tedy na problém zaděláno, musí obraz i další cennosti ukrýt. A kde jinde by to bylo nejlepší, než ve sklepě u Reného. Tam jsou ale již dva angličtí piloti.

Comments are closed.