Haló, haló – Angláni jsou tady (The British ‚Ave Come)

René poklidně zazdívá obraz padlé madony s velkýma balónkama a vzácné kukačkové hodiny. V jeho sklepě budou v bezpečí, tedy alespoň si to pošetile myslí. Zrovna když pokládá poslední cihlu, vyruší ho Edit s důležitým sdělením, je tu Michelle od partyzánů. Všichni se s ní okamžitě mají setkat v zadní místnosti. Michelle nepřichází zrovna s dobrými zprávami. Z důvěryhodného zdroje se jí doneslo, že němci plánují Reného vyslýchat. Je nutné, aby nic neprozradil a pokud by náhodou již nebyl schopný vydržet bolest, dostává prsten se sebevražednou pilulkou. To ho nikterak neuklidňuje, mnohem raději by byl ve chvíli, kdy po něm zatouží již na pobřeží. To ale není možné, musí sebrat odvahu zamířit k plukovníkovi von Stromhmovi se s toho nějak vylhat. Musí přijít na způsob, jak změnit jeho názor ho vydat her Flickkovi i s obrazem. Co kdyby využil svých kontaktů k udělání kopie obrazu. Tu poté předají Flickovi, aniž by ohrozili svůj dokonalý svět po skončení války. Ale na co má pod střechou padělatele, když není LeClerc schopný kopii vytvořit. Řešením by tedy mohlo být odeslat obraz do Anglie společně s piloty. Ty je potřeba neprodleně propašovat s pokoje tchýně. To se však snadněji řekne, než udělá. Přední vchod je střežen a zadem se vykrást nemohou, zrovna tam večeří her Flick s Helgou. A jelikož nemají dostatek prostěradel, aby vyvezli oknem, bude potřeba přijít s něčím odvážným. Získají německé uniformy, v nichž piloti i s obrazem odejdou lokálem plným němců.

Comments are closed.